infrastruktur

Många av våra produkter ska märkas utan att synas och det gäller i synnerhet de lösningar som levereras till olika infrastrukturprojekt. Här används våra produkter under vägar och järnvägar samt i tunnlar och på broar.

Våra lösningar skyddar, tätar, dämpar och isolerar.